روش های مقابله با افلاتوکسین

5 اردیبهشت 1397 0 نظر 
 • روش های مقابله با افلاتوکسین

  الف) باغداری

  1- آبیاری کافی درختان پسته بخصوص در اواخر بهار؛2- تغذیه مناسب درختان پسته جهت حفظ شادابی و بالارفتن مقاومت نسبت به امراض و آفات؛3- تمیز نگه داشتن کف باغ از بقایای آلی که میزبان رشد قارچ ها می باشند جهت کاهش تراکم قارچ آسپرژیلوس در باغ؛4- هرس تنك شاخه های نزدیك به زمین به منظور از بین بردن امكان تماس دانه های پسته با زمین؛5- مبارزه جدی با آفات بویژه آنهایی که راه ورود قارچ آسپرژیلوس به مغز پسته را باز می کنند؛ مانند: کرم کراش، سن، کرم گلویی انار؛6- مبارزه با پرندگان مانند گنجشك نزدیك فصل برداشت كه با نوك زدن خودن به پسته رسیده زمینه آلودگی آن را فراهم می كنند.

  ب) برداشت

  7- انتخاب زمان برداشت صحیح به همراه كوتاه كردن طول دوره برداشت از طریق سرعت دادن به پسته چینی جهت حفظ سلامت پوست سبز و کاهش فرصت رشد قارچ و تولید سم در باغ در ضمن حفظ کیفیت ظاهری محصول؛8- عدم تماس پسته با زمین کف باغ در حین برداشت با بكارگیری چادرشب های تمیز؛9- جمع آوری و حمل سریع محصول برداشت شده به کارگاههای فرآوری جهت جلوگیری از پلاسیدگی پوست سبز و رشد قارچ و ترشح سم در محیط گرم و مرطوب پسته در حین حمل.

  پ) فرآوری پسته تازه

  10- پوست کردن و خشک کردن سریع پسته تازه برداشت شده به منظور جلوگیری از پلاسیدگی پوست سبز و رشد قارچ و ترشح سم؛

  11- استفاده از آب تمیز و یکبار مصرف جهت شستشو و تفکیک وزنی پسته؛

  12- بکارگیری حوض آب جهت جداسازی پسته های کم وزن و احتمالاً آلوده از پسته های سنگین و سالم؛

  13- استفاده از سیلوی مجهز به دمنده های هوای محیط در صورت نیاز به ذخیره موقت پسته تر پوست شده در طول خط فرآوری تر جهت خنک نگه داشتن دمای پسته بمنظور توقف رشد و فعالیت قارچ آسپرژیلوس؛

  14- استفاده از خشك كن های حرارتی جهت کاهش زمان و افزایش ظرفیت خشک کردن و رساندن رطوبت پسته به کمتر از 9 درصد وزنی؛

  15- رساندن رطوبت نهایی پسته خشک به کمتر از 5 درصد وزنی با استفاده از هوادهی و یا پهن کردن بر روی میدان در زیر نور آفتاب؛

  16- جمع آوری و نگهداری موقت پسته های خشک در محیط خنک و خشک سرپوشیده و عاری از جوندگان تا زمان انتقال به کارگاه فرآوری پسته خشک

  نوشته شده توسط : پستاورد