تاریخچه پسته

16 شهریور 1398 0 نظر 
  • تاریخچه پسته

    قديميترين اثري كه از پسته در جهان به دست آمده، قطعه چوب نيم سوخته اي است مربوط به عصر حجر كه در حدود هزار سال پيش در اطراف شهرستان فسا (استان فارس) پيدا شده و هم اكنون در موزه پارس نگهداري ميشود. هرودوت مورخ مشهور يوناني نيز در نوشتههاي خود اشاراتي به كشت پسته ايران (انواع رقم ها) كرده است. بنابراين درخت پسته در ايران سابقه تاريخي دارد و گمان ميرود كه اين محصول از چهار هزار سال پيش در ایران کشت می شده است.