• پسته نمکی

  پسته احمد آقایی رفسنجان یکی از مرغوبترین و معروفترین نوع پسته ها در سطح بازارهای داخلی و بین المللی می باشد

  توضیحات بیشتر
  موجود است
 • پسته آویشنی

  پسته احمد آقایی رفسنجان یکی از مرغوبترین و معروفترین نوع پسته ها در سطح بازارهای داخلی و بین المللی می باشد

  توضیحات بیشتر
  موجود است
 • پسته هلی

  پسته احمد آقایی رفسنجان یکی از مرغوبترین و معروفترین نوع پسته ها در سطح بازارهای داخلی و بین المللی می باشد

  توضیحات بیشتر
  موجود است
 • پسته زعفرانی

  پسته احمد آقایی رفسنجان یکی از مرغوبترین و معروفترین نوع پسته ها در سطح بازارهای داخلی و بین المللی می باشد

  توضیحات بیشتر
  موجود است